Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 17/QĐ-SYT về việc thành lập đoàn dánh giá việc đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc tại cơ sở bán lẻ thuốc
  • 17/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 11/01/2022
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
DS nhân sự bổ sung PKĐK CLC Tâm Phúc
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 30/12/2021