Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 170/QĐ-SYT Quyết định hủy chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động đối với ông Phạm Văn Bằng
  • 170/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 30/03/2022
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 146/QĐ-SYT Quyết định thu hồi CCHN Dược đợt 8
Mã số: 146/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 23/03/2022
QĐ số 142/QĐ-SYT cấp chứng chỉ hành nghề đợt 57
Mã số: 142/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 18/03/2022