Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 168/QĐ-SYT về việc thành lập tổ Thẩm định kế hoạch nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV tại các cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2023
  • 168/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 30/03/2022
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 146/QĐ-SYT Quyết định thu hồi CCHN Dược đợt 8
Mã số: 146/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 23/03/2022
QĐ số 142/QĐ-SYT cấp chứng chỉ hành nghề đợt 57
Mã số: 142/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 18/03/2022
Báo cáo thay đổi danh sách nhân sự - PKĐK Đông Đô - Hà Nội
Mã số: 03/BC/PKĐKĐĐ
Báo cáo
Ban hành: 14/03/2022