Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 161/QĐ-SYT Quyết định hủy chứng chỉ hành nghề do bị mất của ông Lê Thành Long
  • 161/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 28/03/2022
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 146/QĐ-SYT Quyết định thu hồi CCHN Dược đợt 8
Mã số: 146/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 23/03/2022
QĐ số 142/QĐ-SYT cấp chứng chỉ hành nghề đợt 57
Mã số: 142/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 18/03/2022
Báo cáo thay đổi danh sách nhân sự - PKĐK Đông Đô - Hà Nội
Mã số: 03/BC/PKĐKĐĐ
Báo cáo
Ban hành: 14/03/2022