Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 133/QĐ-SYT Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001-2015 Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • 133/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 10/03/2022
  • Quyết định
  • Tổ chức cán bộ
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Chính sách chất lượng Sở Y tế năm 2022
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 10/03/2022
Danh sách nhân sự PKĐK Đình Cự - Xuân Trường
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 23/02/2022
DS nhân sự PKĐK Việt Đức ND
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 10/02/2022
QĐ số 114/QĐ-SYT về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 55
Mã số: 114/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 01/03/2022
CV số 291/SYT-VP Công văn phổ biến VB QPPL tháng 02 năm 2022
Mã số: 291/SYT-VP
Công văn
Ban hành: 28/02/2022
Danh sách nhân sự PKĐK CLC Tâm Phúc
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 03/06/2021