Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 126/QĐ-SYT thành lập Hội đồng thẩm định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế đối với các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • 126/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 07/03/2022
  • Quyết định
  • Kế hoạch tài chính
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Danh sách nhân sự PKĐK Đình Cự - Xuân Trường
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 23/02/2022
DS nhân sự PKĐK Việt Đức ND
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 10/02/2022
QĐ số 114/QĐ-SYT về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 55
Mã số: 114/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 01/03/2022
CV số 291/SYT-VP Công văn phổ biến VB QPPL tháng 02 năm 2022
Mã số: 291/SYT-VP
Công văn
Ban hành: 28/02/2022
Danh sách nhân sự PKĐK CLC Tâm Phúc
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 03/06/2021