Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ 869/QĐ-SYT Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (PK CK răng hàm mặt Thúy Hiệp )
  • 869/QĐ-SYT
  • SỞ Y TẾ TỈNH NAM ĐỊNH
  • Giám đốc Sở: Trần Trung Kiên
  • 25/05/2023
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định 828/QĐ-SYT thu hồi giấy ĐKKD, GDP công ty Biosys
Mã số: 828/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 24/05/2023
Thông báo 874/TB-SYT đáp ứng GSP PKĐK Đình Cự
Mã số: 874/TB-SYT
Thông báo
Ban hành: 24/05/2023
Quyết định 798/QĐ-SYT thành lập đoàn thẩm định GPP
Mã số: 798/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 23/05/2023
Quyết định 751/QĐ-SYT thu hồi GCN ĐKKDD và Giấy chứng nhận GPP
Mã số: 751/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 18/05/2023
Quyết định 751/QĐ-SYT thu hồi GCN ĐKKDD và Giấy chứng nhận GPP
Mã số: 751/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 18/05/2023
Quyết định 753/QĐ-SYT thành lập đoàn GPP 18.5
Mã số: 753/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 19/05/2023