Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ 348/QĐ-QLD Về việc thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc thuốc đối với thuốc đã được cấp GĐKLH tại Việt Nam
  • 348/QĐ-QLD
  • Cục quản lý Dược
  • Phó Cục trưởng: Nguyễn Thành Lâm
  • 24/05/2023
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định 828/QĐ-SYT thu hồi giấy ĐKKD, GDP công ty Biosys
Mã số: 828/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 24/05/2023
Thông báo 874/TB-SYT đáp ứng GSP PKĐK Đình Cự
Mã số: 874/TB-SYT
Thông báo
Ban hành: 24/05/2023
Quyết định 798/QĐ-SYT thành lập đoàn thẩm định GPP
Mã số: 798/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 23/05/2023
Quyết định 751/QĐ-SYT thu hồi GCN ĐKKDD và Giấy chứng nhận GPP
Mã số: 751/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 18/05/2023
Quyết định 751/QĐ-SYT thu hồi GCN ĐKKDD và Giấy chứng nhận GPP
Mã số: 751/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 18/05/2023
Quyết định 753/QĐ-SYT thành lập đoàn GPP 18.5
Mã số: 753/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 19/05/2023