Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ 148/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc,Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
  • 148/QĐ-SYT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Sở: Trần Trung Kiên
  • 16/03/2023
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Báo cáo bổ sung nhân sự - PKĐK Việt Đức ND
Mã số:
Công văn
Ban hành: 10/03/2023
Quyết định 140/QĐ-SYT thu hồi CCHN khám bệnh, chữa bệnh
Mã số: 140/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 15/03/2023
Quyết định 141/QĐ-SYT thu hồi chứng chỉ hành nghề dược đợt 23
Mã số: 141/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 15/03/2023
Quyết định 129/QĐ-SYT thành lập đoàn thẩm định GPP
Mã số: 129/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 10/03/2023