Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • KH số 425/KH-SYT kế hoạch điều động, luân chuyển công chức, viên chức năm 2022 Theo luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ
  • 425/KH-SYT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Sở: Trần Trung Kiên
  • 23/03/2022
  • Kế hoạch
  • Tổ chức cán bộ
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu