Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • KH số 2475-KH-SYT Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế năm 2022
  • 2475-KH-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó giám đốc: Trần Ngọc Minh
  • 17/12/2021
  • Kế hoạch
  • Kế hoạch tài chính
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 842/QĐ-SYT Phê duyệt Kế hoạch thanh tra Năm 2022
Mã số: 842/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 15/12/2021
QĐ số 843/QĐ-SYT Phê duyệt Kế hoạch Kiểm tra năm 2022
Mã số: số 843/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 15/12/2021
QĐ số 841/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 44
Mã số: 841/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 14/12/2021