Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • KH số 1821/KH-SYT Kế hoạch kiểm tra đột xuất các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2022
  • 1821/KH-SYT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Sở: Trần Trung Kiên
  • 15/09/2022
  • Kế hoạch
  • Thanh tra
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Về việc đăng ký người hành nghề của cơ sở KB, CB
Mã số: 98/TTYTNH-KHNV
Công văn
Ban hành: 19/09/2022
Chỉ Thị về tăng cường công tác pháp chế trong ngành y tế
Mã số: 05/CT-BYT
Chỉ thị
Ban hành: 05/09/2022
Ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang Phòng, chống dịch Covid-19
Mã số: 2447/QĐ-BYT
Quyết định
Ban hành: 06/09/2022
Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Mã số: 583/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 30/08/2022
Về việc phân công 2 bác sĩ KCB BHYT
Mã số: 03/PTC-PHC
Công văn
Ban hành: 25/08/2022
Về việc mẫu OphazidongiảSố lô: 290621,390721, 540921và 691121
Mã số: 1724/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 30/08/2022
Quyết định Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Mã số: 559/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 25/08/2022