Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • KH 76/KH-SYT Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
  • 76/KH-SYT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Sở: Trần Trung Kiên
  • 13/01/2023
  • Kế hoạch
  • Thanh tra
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định 22/QĐ-SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 22/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 12/01/2023