Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Kế hoạch 54/KH-SYT Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước ngành Y tế tỉnh Nam định năm 2023
  • 54/KH-SYT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Sở: Trần Trung Kiên
  • 11/01/2023
  • Kế hoạch
  • Hành chính quản trị

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ 11/QĐ-SYT Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
Mã số: 11/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 09/01/2023
Quyết định 07/QĐ-SYT Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 07/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 05/01/2023