Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Kế hoạch 2486/KH-SYT Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế năm 2023
  • 2486/KH-SYT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Phó giám đốc Sở: Khương Thành Vinh
  • 20/12/2022
  • Kế hoạch
  • Thủ tục hành chính
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu