Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • File dữ liệu mẫu kỹ thuật và file dữ liệu mẫu tài chính kèm theo Hồ sơ mời thầu gói thầu số 01 và gói thầu số 02 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc tập trung cấp địa phương sử dụng cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2022 - 2023
  • Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • 21/05/2022
  • Tài liệu
  • Đấu thầu
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
PKĐK Đức Sinh bổ sung nhân sự (5-2022)
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 21/04/2022
PKĐK Tâm Phúc bổ sung nhân sự (5-2022)
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 05/05/2022
PKĐK An Nhiên 3 bổ sung nhân sự (5-2022)
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 15/03/2022
PKĐK Kim Thành bổ sung nhân sự (5-2022)
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 26/04/2022
Danh sách nhân sự thay đổi PKĐK Bảo AN
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 01/04/2022
QĐ số 230/QĐ-SYT Quyết định thành lập đoàn thẩm định GPP
Mã số: 230/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 26/04/2022
QĐ số 220/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 62
Mã số: 220/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 21/04/2022