Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • DS nhân sự bổ sung PKĐK Kim Thành
  • 04/2022/BC-PKKT
  • Phòng khám đa khoa Kim Thành
  • Giám đốc: Ngô Văn Cung
  • 24/08/2022
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Về việc đăng ký người hành nghề của cơ sở KB, CB
Mã số: 98/TTYTNH-KHNV
Công văn
Ban hành: 19/09/2022
Chỉ Thị về tăng cường công tác pháp chế trong ngành y tế
Mã số: 05/CT-BYT
Chỉ thị
Ban hành: 05/09/2022
Ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang Phòng, chống dịch Covid-19
Mã số: 2447/QĐ-BYT
Quyết định
Ban hành: 06/09/2022
Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Mã số: 583/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 30/08/2022