Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - BVĐK Hải Hậu
  • Bệnh viện đa khoa Hải Hậu
  • Giám đốc: Hoàng Văn Chiến
  • 03/02/2023
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định 140/QĐ-SYT thu hồi CCHN khám bệnh, chữa bệnh
Mã số: 140/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 15/03/2023
Quyết định 141/QĐ-SYT thu hồi chứng chỉ hành nghề dược đợt 23
Mã số: 141/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 15/03/2023
Quyết định 129/QĐ-SYT thành lập đoàn thẩm định GPP
Mã số: 129/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 10/03/2023
Quyết định 126/QĐ-SYT cấp Chứng chỉ hành nghề dược đợt 11
Mã số: 126/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 09/03/2023