Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • CV số 778/SYT-KHTC khai thác và thực hiện nội dung Hướng dẫn số 763-HD-STC về thủ tục lập quyền sở hữu toàn dân và quản lý sử dụng tài sản tài trợ công tác PC dịch COVID-19
  • 778/SYT-KHTC
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 19/05/2022
  • Công văn
  • Kế hoạch tài chính
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 68
Mã số: 280/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 16/05/2022
QĐ số Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 67
Mã số: 277/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 13/07/2022
V/v thuốc giả Tetracyclin
Mã số: 1175/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 06/07/2022