Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • CV số 650/TB-SYT VB thông báo thông tin cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng PKĐK Nam Sông Hồng
  • 650/TB-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó Giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 28/04/2022
  • Thông báo
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Danh sách nhân sự thay đổi PKĐK Bảo AN
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 01/04/2022
QĐ số 230/QĐ-SYT Quyết định thành lập đoàn thẩm định GPP
Mã số: 230/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 26/04/2022
QĐ số 220/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 62
Mã số: 220/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 21/04/2022
Công văn số 548/SYT-NVD Thư mời báo giá thuốc
Mã số: 548/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 14/04/2022