Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • CV số 501/SYT-KHTC về việc triển khai thực hiện quy định về kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế
  • 501/SYT-KHTC
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 02/04/2022
  • Công văn
  • Kế hoạch tài chính
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
CV số 495/SYT-VP Công văn phổ biến VB QPPL tháng 3 năm 2022
Mã số: 495/SYT-VP
Công văn
Ban hành: 01/04/2022
QĐ số 146/QĐ-SYT Quyết định thu hồi CCHN Dược đợt 8
Mã số: 146/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 23/03/2022