Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Cv số 2617/SYT-KHTC khai thác và thực hiện NĐ số 114-2021-NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
  • 2617/SYT-KHTC
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó Giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 22/12/2021
  • Công văn
  • Kế hoạch tài chính
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 860/QĐ-SYT thành lập đoàn thẩm định GPP xuân trường
Mã số: 860/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 21/12/2021
QĐ số 854/QĐ - SYT về việc Thành lập đoàn đánh giá GPP
Mã số: 854/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 17/12/2021
QĐ số 842/QĐ-SYT Phê duyệt Kế hoạch thanh tra Năm 2022
Mã số: 842/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 15/12/2021
QĐ số 843/QĐ-SYT Phê duyệt Kế hoạch Kiểm tra năm 2022
Mã số: số 843/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 15/12/2021