Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • CV số 2420-SYT-NVD về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng
  • 2420-SYT-NVD
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 14/12/2021
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 841/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 44
Mã số: 841/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 14/12/2021
QĐ số 829/QĐ-SYT về việc thành lập đoàn kiểm tra dược, mỹ phẩm
Mã số: 829/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 09/12/2021
QĐ số 828/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 43
Mã số: 828/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 09/12/2021