Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Cv số 2220-SYT-KHTC Khai thác TT số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 về lập DT, quản lý, sử dụng và quyết toán KP bảo dưỡng, sửa chữa TS công
  • 2220/SYT-KHTC
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó Giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 22/11/2021
  • Công văn
  • Kế hoạch tài chính
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 789/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 40
Mã số: 789/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 19/11/2021
QĐ số 787/QĐ - SYT thu hồi GPP và ĐĐKKD Dược
Mã số: 787/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 18/11/2021
Danh sách đăng ký người hành nghề KCB tại PKĐK Bảo Việt
Mã số: 12/PKĐKBV
Công văn
Ban hành: 01/11/2021