Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Cv số 2087/SYT-KHTC khai thác, thực hiện QĐ 5086 của BYT về danh mục dùng chung mã hãng sản xuất VTYT (Đợt 1) và nguyên tắc mã hoá VTYT
  • 2087/SYT-KHTC
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 05/11/2021
  • Công văn
  • Kế hoạch tài chính
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 755/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 37
Mã số: 755/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 04/11/2021
CV số 2055/SYT-VPS Công văn phổ biến VB QPPL tháng 10 năm 2021
Mã số: 2055/SYT-VPS
Công văn
Ban hành: 02/11/2021