Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • CV số 1918/SYT-NVY góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định
  • 1918/SYT-NVY
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 30/09/2022
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu