Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Cv số 1729/SYT-KHTC về việc khai thác Cv số 7878/BYT-TB-CT DS các sinh phẩmTTBYT chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 (cập nhật lần 9)
  • 1729/SYT-KHTC
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó Giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 23/09/2021
  • Quyết định
  • Kế hoạch tài chính
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 512/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 25
Mã số: 512/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 30/08/2021
QĐ số 520/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 26
Mã số: 520/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 07/09/2021
Thư mời báo giá trang thiết bị y tế - TTYT huyện Mỹ Lộc
Mã số: 561/2021/TM-TTYTML
Thông báo
Ban hành: 15/09/2021
QĐ số 520/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 26
Mã số: 520/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 07/09/2021