Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Cv số 08/KHNV-TTYT về việc đăng ký bổ sung, thay đổi danh sách người hành nghề - TTYT Ý Yên
  • 08/KHNV-TTYT
  • Trung tâm Y tế Huyện Ý Yên
  • Giám đốc: Vũ Đức Bằng
  • 03/01/2023
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ 11/QĐ-SYT Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
Mã số: 11/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 09/01/2023
Quyết định 07/QĐ-SYT Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 07/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 05/01/2023