Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • CV 929/TTYT Về việc đăng tải bổ sung DS đăng ký người hành nghề của TTYT Mỹ Lộc
  • 929/TTYT
  • Trung tâm Y tế Huyện Mỹ Lộc
  • Giám đốc: Trần Duy Vinh
  • 29/12/2022
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
CV 2576/SYT-VP V/v phổ biến VBQPPL tháng 12 năm 2022
Mã số: 2576/SYT-VP
Công văn
Ban hành: 30/12/2022