Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • CV 898/SYT-NVY Công khai danh sách cơ sở thực hiện công bố đủ điều kiện KSK lái xe (bổ sung)
  • 898/SYT-NVY
  • SỞ Y TẾ TỈNH NAM ĐỊNH
  • Phó giám đốc Sở: Khương Thành Vinh
  • 25/05/2023
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định 828/QĐ-SYT thu hồi giấy ĐKKD, GDP công ty Biosys
Mã số: 828/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 24/05/2023
Thông báo 874/TB-SYT đáp ứng GSP PKĐK Đình Cự
Mã số: 874/TB-SYT
Thông báo
Ban hành: 24/05/2023
Quyết định 798/QĐ-SYT thành lập đoàn thẩm định GPP
Mã số: 798/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 23/05/2023
Quyết định 751/QĐ-SYT thu hồi GCN ĐKKDD và Giấy chứng nhận GPP
Mã số: 751/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 18/05/2023
Quyết định 751/QĐ-SYT thu hồi GCN ĐKKDD và Giấy chứng nhận GPP
Mã số: 751/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 18/05/2023
Quyết định 753/QĐ-SYT thành lập đoàn GPP 18.5
Mã số: 753/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 19/05/2023
Quyết định 748/QĐ-SYT cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 748/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 18/05/2023