Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • CV 832/TTYT-KHNV Về việc đăng tải bác sĩ tham gia khám, chữa bệnh lao của TTYT Mỹ Lộc
  • 832/TTYT-KHNV
  • Trung tâm Y tế Huyện Mỹ Lộc
  • Giám đốc: Trần Duy Vinh
  • 23/11/2022
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định 801/QĐ-SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 801/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 08/11/2022