Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • CV 38/SYT-NVY V/v thông báo cơ sở dịch vụ thẩm mỹ đăng ký hoạt động
  • 38/SYT-NVY
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Phó giám đốc Sở: Trần Ngọc Minh
  • 09/01/2023
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ 11/QĐ-SYT Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
Mã số: 11/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 09/01/2023
Quyết định 07/QĐ-SYT Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 07/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 05/01/2023