Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • CV 36/BVT-KHTH Về việc bổ sung, thay đổi danh sách nhân viên y tế
  • 36/BVT-KHTH
  • Bệnh viện Đa khoa Tỉnh
  • Giám đốc: Trần Hùng Cường
  • 06/01/2023
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định 07/QĐ-SYT Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 07/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 05/01/2023