Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • CV 23/2022/PKĐKTT-CTNT thông báo bổ sung, thay đổi thông tin nhân sự hoạt động tại cơ sở KCB _ PKĐK Thái Thịnh
  • 23/2022/PKĐKTT-CTNT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc: Nguyễn Đăng Tài
  • 23/11/2022
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định 801/QĐ-SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 801/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 08/11/2022