Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • CV 2279/SYT-NVY V/v thông báo cơ sở dịch vụ thẩm mỹ đăng ký hoạt động
  • 2279/SYT-NVY
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Phó giám đốc Sở: Khương Thành Vinh
  • 22/11/2022
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định 801/QĐ-SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 801/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 08/11/2022