Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • CV 172/TTYT DS cán bộ đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lao năm 2023 - TTYT huyện Xuân Trường
  • 172/TTYT
  • Trung tâm Y tế Huyện Xuân Trường
  • Giám đốc: Trần Huy Phương
  • 28/12/2022
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
CV 2576/SYT-VP V/v phổ biến VBQPPL tháng 12 năm 2022
Mã số: 2576/SYT-VP
Công văn
Ban hành: 30/12/2022