Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • CV 01/2023/CV-PKHP về việc đăng ký danh sách người hành nghề tại cơ sở KCB - PKĐK Hồng Phúc
  • 01/2023/CV-PKHP
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc: Thành Ngọc Thắng
  • 03/01/2023
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
CV 2576/SYT-VP V/v phổ biến VBQPPL tháng 12 năm 2022
Mã số: 2576/SYT-VP
Công văn
Ban hành: 30/12/2022