Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công văn về việc thay đổi cách ghi tên và địa chỉ nhà sản xuất thuốc trúng thầu Cencept 205mg
  • 231/TTMS-NVD
  • Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia
  • GĐ Nguyễn Chí Dũng
  • 02/06/2020
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định số 782/SYT-HCQT về việc phổ biến VBQPPL tháng 5/2020
Mã số: Số 782/SYT-HCQT
Thông báo
Ban hành: 03/06/2020