Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công văn về việc phổ biến văn bản pháp luật - Sở Y tế Nam Định
  • 782/SYT-HCQT
  • Sở Y tế Nam Định
  • GĐ Bùi Thị Minh Thu
  • 03/06/2020
  • Công văn
  • Thủ tục hành chính
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định số 782/SYT-HCQT về việc phổ biến VBQPPL tháng 5/2020
Mã số: Số 782/SYT-HCQT
Thông báo
Ban hành: 03/06/2020