Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công văn số 526/SYT-TCCB về việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với ciên chức, công chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc liên quan đến lĩnh vực TCCB
  • 526/SYT-TCCB
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 08/04/2022
  • Công văn
  • Tổ chức cán bộ
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu