Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công văn số 413/SYT - TCCB V/v xây dựng kế hoạch luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức.
  • 413/SYT - TCCB
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 21/03/2022
  • Công văn
  • Tổ chức cán bộ
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu