Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công văn số 32/2022/CV-PKHP Đăng ký Danh sách người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - PKĐK Hồng Phúc
  • 32/2022/CV-PKHP
  • PKĐK Hồng Phúc
  • Thành Ngọc Thắng
  • 23/08/2022
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Chỉ Thị về tăng cường công tác pháp chế trong ngành y tế
Mã số: 05/CT-BYT
Chỉ thị
Ban hành: 05/09/2022
Ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang Phòng, chống dịch Covid-19
Mã số: 2447/QĐ-BYT
Quyết định
Ban hành: 06/09/2022
Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Mã số: 583/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 30/08/2022
Về việc phân công 2 bác sĩ KCB BHYT
Mã số: 03/PTC-PHC
Công văn
Ban hành: 25/08/2022
Về việc mẫu OphazidongiảSố lô: 290621,390721, 540921và 691121
Mã số: 1724/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 30/08/2022
Quyết định Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Mã số: 559/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 25/08/2022
Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 552/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 23/08/2022