Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công văn số 1380/SYT-NVD V/v các cơ sở kinh doanh Dược chưa nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ - SYT Nam Định
  • 1380/SYT-NVD
  • Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • Phó giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 16/09/2020
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định số 794/QĐ - SYT về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 794/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 28/08/2020