Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công văn 431/SYT-NVD thông báo thu hồi thuốc vi phạm ở mức độ 3
  • 431/SYT-NVD
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Phó giám đốc Sở: Trần Huy Đoàn
  • 16/03/2023
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Báo cáo bổ sung nhân sự - PKĐK Việt Đức ND
Mã số:
Công văn
Ban hành: 10/03/2023
Quyết định 140/QĐ-SYT thu hồi CCHN khám bệnh, chữa bệnh
Mã số: 140/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 15/03/2023
Quyết định 141/QĐ-SYT thu hồi chứng chỉ hành nghề dược đợt 23
Mã số: 141/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 15/03/2023
Quyết định 129/QĐ-SYT thành lập đoàn thẩm định GPP
Mã số: 129/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 10/03/2023