Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công văn 07/ĐKTH-BVNB về việc đăng ký nhân sự thực hành KCB - BVĐK Ngọc Bích
  • 07/ĐKTH-BVNB
  • Bệnh viện đa khoa Ngọc Bích
  • Giám đốc: Nguyễn Văn Hòa
  • 14/03/2023
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định 140/QĐ-SYT thu hồi CCHN khám bệnh, chữa bệnh
Mã số: 140/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 15/03/2023
Quyết định 141/QĐ-SYT thu hồi chứng chỉ hành nghề dược đợt 23
Mã số: 141/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 15/03/2023
Quyết định 129/QĐ-SYT thành lập đoàn thẩm định GPP
Mã số: 129/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 10/03/2023
Quyết định 126/QĐ-SYT cấp Chứng chỉ hành nghề dược đợt 11
Mã số: 126/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 09/03/2023