Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công bố Bệnh viện Sài Gòn- Nam Định là cơ sở KCB đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
  • 65/SYT-TCCB
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Sở: Trần Trung Kiên
  • 12/01/2023
  • Công văn
  • Tổ chức cán bộ
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định 22/QĐ-SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 22/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 12/01/2023
QĐ 11/QĐ-SYT Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
Mã số: 11/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 09/01/2023