Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • BC 07/BC/PKĐKĐĐ Báo cáo thay đổi danh sách nhân sự - PKĐK Đông Đô HN
  • 07/BC/PKĐKĐĐ
  • Phòng khám Đa khoa Đông Đô - Hà Nội
  • Giám đốc: Vũ Thị Chăm
  • 04/05/2023
  • Báo cáo
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định 828/QĐ-SYT thu hồi giấy ĐKKD, GDP công ty Biosys
Mã số: 828/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 24/05/2023
Thông báo 874/TB-SYT đáp ứng GSP PKĐK Đình Cự
Mã số: 874/TB-SYT
Thông báo
Ban hành: 24/05/2023
Quyết định 798/QĐ-SYT thành lập đoàn thẩm định GPP
Mã số: 798/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 23/05/2023
Quyết định 751/QĐ-SYT thu hồi GCN ĐKKDD và Giấy chứng nhận GPP
Mã số: 751/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 18/05/2023
Quyết định 751/QĐ-SYT thu hồi GCN ĐKKDD và Giấy chứng nhận GPP
Mã số: 751/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 18/05/2023
Quyết định 753/QĐ-SYT thành lập đoàn GPP 18.5
Mã số: 753/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 19/05/2023