Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Báo cáo số 780/BC-BVHH của Bệnh viện ĐK huyện Hải Hậu về Kết quả LCNT mua Gường bệnh
  • 780/BC-BVHH
  • Bệnh viện ĐK huyện Hải Hậu
  • Hoàng Văn Chiến - Giám đốc
  • 16/09/2021
  • Báo cáo
  • Đấu thầu
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 755/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 37
Mã số: 755/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 04/11/2021
CV số 2055/SYT-VPS Công văn phổ biến VB QPPL tháng 10 năm 2021
Mã số: 2055/SYT-VPS
Công văn
Ban hành: 02/11/2021