Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Báo cáo số 730/BC-TTYTTP của Trung tâm y tế TP Nam Định về Kết quả LCNT mua test Covid-19
  • 730/BC-TTYTTP
  • Trung tâm y tế TP Nam Định
  • Nguyễn Thị Nhung - Phó Giám đốc
  • 09/09/2021
  • Báo cáo
  • Đấu thầu
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 755/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đợt 37
Mã số: 755/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 04/11/2021
CV số 2055/SYT-VPS Công văn phổ biến VB QPPL tháng 10 năm 2021
Mã số: 2055/SYT-VPS
Công văn
Ban hành: 02/11/2021