Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Báo cáo số 06/2021/DSNS DS nhân sự PKĐK Nam Đô - Hà Nội
  • PKĐK Nam Đô - Hà Nội
  • Nguyễn Văn Liên
  • 29/12/2021
  • Báo cáo
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 889/QĐ-SYT Quyết định thành lập đoàn GPP
Mã số: 889/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 29/12/2021
QĐ số 877/QĐ-SYT thu hồi GPP đợt 18
Mã số: 877/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 25/12/2021
QĐ số 875/QĐ-SYT về việc thành lập đoàn thẩm định GPP
Mã số: 875/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 24/12/2021
QĐ số 874/QĐ-SYT về việc thành lập đoàn thẩm định GPP
Mã số: 874/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 24/12/2021
Danh sách bổ sung nhân sự - PKĐK Kim Thành
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 06/12/2021